Naše služby v oblasti správy počítačových sietí
IT Outsourcing

IT Outsourcing v oblasti správy počítačových sietí

Prispôsobíme IT Vaším potrebám a zefektívnime čas pre Vaše podnikanie

Našim partnerom poskytujeme komplexné balíky, ako aj čiastkové služby, ktoré zodpovedajú ich individuálnym požiadavkám a potrebám. Medzi naše hlavné aktivity patrí správa počítačových sietí.

Zmluvná správa informačných technológií je vykonávaná prostredníctvom pravidelných návštev u klienta, ako aj vzdialenou správou. Túto formu spolupráce si najviac naších partnerov, ktorí nám zverili do rúk kompletnú správu svojej počítačovej siete. 

ikonka serveru s cloudom

Správa serverov

 • správa a optimalizácia nových i existujúcich serverov
 • kompletná ochrana podľa zvolenej bezpečnostnej politiky
 • zálohovanie dát
 • záložné zdroje pre kľúčové prvky infraštruktúry
 • centralizovaný monitoring
ikonka počítača

Správa PC a podpora užívateľov

 • osobne, telefonicky i vzdialenou správou
 • inštalácie a správa pracovných staníc
 • pravidelná údržba, aktualizácie a diagnostika
 • zálohovanie
 • šifrovanie dát
ikonka serveru a sieťových počítačov

Správa sieťovej infraštruktúry

 • správa a podpora existujúcej sieťovej infraštruktúry
 • inštalácia a konfigurácia nových sieťových prvkov
 • vytvorenie a správa VPN v rámci firemnej siete
 • návrh, inštalácia a správa VoIP ústredne
 • nastavenie a správa Wi-Fi siete

ikonka zobrazujúca zápisník

Dokumentácie, správa licencií

 • kompletná dokumentácia vašich zariadení, siete, softvéru a súvisiacich licencií
 • zabezpečenie súladu s licenčnými politikami výrobcov a dodávateľov
 • prehľadné reporty pre tvorbu rozpočtov a plánovanie

ikonka školenia pre zamestnancov

Školenia pre užívateľov

 • série školení a odporúčaní pre používateľov ohľadom využívania softvérových riešení
 • školenie na využívanie GDPR
 • školenia pre personál po nasadení nových serverových riešení
ikonka monitoring siete

Monitoring serverov a infraštruktúry

 • monitorovanie serverov a kľúčových prvkov infraštruktúry
 • predchádzanie problémom
 • včasné reagovanie na vzniknuté situácie
 • vysoká dostupnosť a spoľahlivosť