Vzdialená správa

Program vzdialená správa je určený pre správu vzdialeného počítača cez internet. Vzdialená správa dovoľuje pracovníkovi technickej podpory pracovať priamo na pracovnej ploche vzdialeného počítača klienta a zároveň umožňuje prenos súborov medzi oboma počítačmi.

Vzdialená správa je veľmi efektívny nástroj pri poskytovaní technickej podpory zákazníkom, najmä v prípade závažnejších problémov. Pracovníci technickej podpory spoločnosti IT Crab ho môžu po posúdení zložitosti a iba s vaším súhlasom použiť a pripojiť sa na váš počítač kvôli odstráneniu problému.

Aby sa pracovník technickej podpory mohol pripojiť na váš počítač, treba, aby ste si stiahli a spustili klientsku časť programu. Po spustení oznámte tomuto pracovníkovi ID číslo uvedené v dialógovom okne programu (obrázok č. 1). Následne sa pracovník technickej podpory pripojí na váš počítač a spraví úkony nutné na identifikovanie a odstránenie problému.

Po skončení činnosti sa pracovník technickej podpory odpojí od vášho počítača. Zobrazí sa dialógové okno vzdialenej správy s hláškou relácia je ukončená (druhá strana obrázka), oznamujúce ukončenie spojenia.