Inventarizácia hardvéru a softvéru

Získajte rýchly prehľad o Vašej spoločnosti a IT majetku. Jednoducho, rýchlo a kedykoľvek.

Automatická inventarizácia

Naša spoločnosť nasadzuje u zákazníkov komplexný nástroj pre automatickú inventarizáciu hardvéru a softvéru a ich správu. Softvér vie monitorovať všetky zariadenia lokálnej siete, ako aj počítače a zariadenia pohybujúce sa mimo lokálnu sieť. Umožňuje zákazníkovi, ako aj nám, jednoduchú správu a inventarizáciu hardvéru a softvéru v reálnom čase.

Systém je možné dodatočne modifikovať podľa požiadaviek zákazníka a vie bežať ako partnerská služba v našom cloude.

Na strane zákazníka nevznikajú žiadne náklady s implementáciou softvéru a naša spoločnosť poskytuje túto službu už v základnom balíku služieb pre našich zákazníkov.

Základnou súčasťou systému je jednoduchý a užívateľský príjemný reporting. Software je v súlade s ITIL a akceptované pri akejkoľvek ISO certifikácii

Funkcie softwaru pre inventarizáciu:

  • Automatický zber informácií o počítačoch a zariadeniach, jeho jednotlivých hardverových komponentoch (operačná pamäť, procesor, pevný disk…), a jednotlivých sériových čísel modelov a ich kapacít
  • Automatický zber informácií o všetkých perifériách pripojených k počítaču (monitory, usb zariadenia…), ich sériové čísla a typové označenia
  • Priradenie záručných informácií, upozornenia na blížiaci sa koniec záruky
  • Možnosť dopĺňať vlastné ekonomické a iné údaje k zariadeniam
  • Priradenie preberacích protokolov alebo iných dokumentov ( faktúry, dodacie listy, podklady pre HR)
  • Pri prepojení s Active Directory automatické priradenie zariadení jednotlivým užívateľom
  • Zber informácií o nainštalovanom softvéri vrátane licenčných kľúčov
  • Sledovanie počtu zakúpených / použitých licencií