IT CRAB s.r.o.

Spoločnosť IT Crab s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2010. Hlavnou aktivitou spoločnosti sú služby v oblasti správy počítačových sietí a vývoja softvéru.

Už od vzniku kladieme dôraz na budovanie spoločnosti zoskupujúcej odborníkov v oblasti IT so schopnosťou detailne porozumieť potrebám zákazníkov. V rámci starostlivosti o našich zákazníkov pravidelne prinášame novinky a navrhujeme vylepšenia, vďaka ktorým môžu pracovať efektívnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie.

Výsledkom našej práce je kontinuálny rast spoločnosti, odzrkadľujúci narastajúci počet spokojných zákazníkov.

Našim zákazníkom poskytujeme komplexné balíky služieb na báze paušálu bez ohľadu na počet odpracovaných hodín alebo čiastkové služby, ktoré zodpovedajú ich individuálnym požiadavkám a potrebám. Činnosti vykonávame osobne prostredníctvom pravidelných návštev u klienta, ako aj vzdialenou správou. Ku všetkým službám poskytujeme komplexné školenia a rozsiahlu technickú podporu.

Prevenciou, implementovaním rôznych monitorovacích systémov a správnou overenou metodikou práce dokážeme predchádzať neželaným situáciám. Našou snahou je byť o krok pred akýmkoľvek problémom a urobiť viac ako len štandard – sme tu pre Vás.

IT CRAB s.r.o.

Spoločnosť IT Crab s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2010. Hlavnou aktivitou spoločnosti sú služby v oblasti správy počítačových sietí a vývoja softvéru.

Už od vzniku kladieme dôraz na budovanie spoločnosti zoskupujúcej odborníkov v oblasti IT so schopnosťou detailne porozumieť potrebám zákazníkov. V rámci starostlivosti o našich zákazníkov pravidelne prinášame novinky a navrhujeme vylepšenia, vďaka ktorým môžu pracovať efektívnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie.

Výsledkom našej práce je kontinuálny rast spoločnosti, odzrkadľujúci narastajúci počet spokojných zákazníkov.

Našim zákazníkom poskytujeme komplexné balíky služieb na báze paušálu bez ohľadu na počet odpracovaných hodín alebo čiastkové služby, ktoré zodpovedajú ich individuálnym požiadavkám a potrebám. Činnosti vykonávame osobne prostredníctvom pravidelných návštev u klienta, ako aj vzdialenou správou. Ku všetkým službám poskytujeme komplexné školenia a rozsiahlu technickú podporu.

Prevenciou, implementovaním rôznych monitorovacích systémov a správnou overenou metodikou práce dokážeme predchádzať neželaným situáciám. Našou snahou je byť o krok pred akýmkoľvek problémom a urobiť viac ako len štandard – sme tu pre Vás.

Certifikácia a metodika práce

Hlavným prínosom certifikácie a pravidelných školení nášho tímu je možnosť získať dokonalý obraz o metodike práce a postupe pri odstraňovaní problémov, ale aj návrhu jednotlivých riešení. Toto sa v konečnej miere premieta aj do kvality poskytovanej služby a predchádzaniu možných problémov ale aj času riešenia jednotlivých incidentov a porúch v prípade ich vzniku.
 • Microsoft® Certified Solutions Expert: Productivity
  Certification Number: G911-6675
 • Microsoft® Certified Solutions Expert: Productivity
  Certification Number: G248-2181
 • Microsoft® Certified Solutions Expert: Productivity
  Certification Number: F825-7804
 • Microsoft® Certified Solutions Associate: SQL Server 2012/2014
  Certification Number: F247-8095
 • Microsoft Certified Professional: Microsoft Certified Professional
  Certification Number: E472-6381
 • Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server 2012
  Certification Number: E474-9245
 • Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010
  Certification Number: E472-6382
 • Microsoft® Certified Technology Specialist: Windows Server 2008 Active Directory, Configuration
  Certification Number: E096-3127
 • Microsoft® Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010 Configuration
  Certification Number: E096-3129

Certifikácia a metodika práce

Hlavným prínosom certifikácie a pravidelných školení nášho tímu je možnosť získať dokonalý obraz o metodike práce a postupe pri odstraňovaní problémov, ale aj návrhu jednotlivých riešení. Toto sa v konečnej miere premieta aj do kvality poskytovanej služby a predchádzaniu možných problémov ale aj času riešenia jednotlivých incidentov a porúch v prípade ich vzniku.
 • Microsoft® Certified Solutions Expert: Productivity
  Certification Number: G911-6675
 • Microsoft® Certified Solutions Expert: Productivity
  Certification Number: G248-2181
 • Microsoft® Certified Solutions Expert: Productivity
  Certification Number: F825-7804
 • Microsoft® Certified Solutions Associate: SQL Server 2012/2014
  Certification Number: F247-8095
 • Microsoft Certified Professional: Microsoft Certified Professional
  Certification Number: E472-6381
 • Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server 2012
  Certification Number: E474-9245
 • Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010
  Certification Number: E472-6382
 • Microsoft® Certified Technology Specialist: Windows Server 2008 Active Directory, Configuration
  Certification Number: E096-3127
 • Microsoft® Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010 Configuration
  Certification Number: E096-3129