Odporúčania našich zákazníkov

Pozrite sa na výber referencií našich partnerov, ktorí využívajú naše služby v oblasti IT outsourcingu a zverili nám do rúk komplexnú správu svojich informačných systémov. V oblasti vývoja aplikácií máme v súčasnej dobe viacero vlastných projektov, ktoré sú určené pre vnútropodnikovú komunikáciu, ale aj komerčné produkty zamerané pre koncových používateľov.

Naše skúsenosti pochádzajú zo širokého portfólia zákazníkov a vlastných projektov. V prípade záujmu Vám ďalšie referencie ku konkrétnym službám radi poskytneme na vyžiadanie.

Príklady našich významných IT riešení u zákazníkov

IT Outsourcing v súkromnom sektore

IT Outsourcing vo verejnej správe

1
Počítačov v správe
1
Serverov v správe
1
Počítačov v správe
1
Serverov v správe
 • Kompletná správa počítačov a serverov
 • Správa a podpora pre produkty AUTODESK a CATIA
 • Administrácia systému Helios Green
 • Príprava na certifikáciu TISAX / ISO 27 000
 • Nasadenie a správa intranetového portálu MS Sharepoint
 • Nasadenie, správa a údržba Microsoft Exchange Server Microsoft Azure a Dvojfaktorová autentifikácia
 • Pravidelné testovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti
 • Zabezpečenie a správa kamerového a prístupového systému
 • Virtualizácia serverov - VMware
 • Vytvorenie serverového clusteru pre vysokú dostupnosť služieb
 • Nasadenie páskovej knižnice pre vytváranie dlhodobých záloh
 • Segmentovanie siete na viaceré VLAN z dôvodu vyššej bezpečnosti
 • Nasadenie automatického monitoringu serverov a siete
 • Nasadenie automatického manažmentu IT majetku a licencii
 • Nasadenie client-server riešenia pre šifrovanie notebookov
 • Vytvorenie samostatného napájania serverovne a napojenie na záložné zdroje
 • Podpora pre účtovné a mzdové systémy a elektronické podanie (PROLUC, POHODA, KROS, DATEV, HUMAN, ...)
 • Nasadenie serverového OCR riešenia a následný prepoj na aplikácie
 • Nasadenie nového antispamového filtra
 • Kompletná správa serverov
 • Výmena pôvodných serverov a virtualizácia pomocou VMware
 • Vytvorenie VMware clusterov pre vyššiu dostupnosť služieb
 • Vytvorenie Microsoft Exchange clusteru
 • Nasadenie reverzného proxy riešenia
 • Vytvorenie dátového clusteru
 • Nasadenie nového firewall riešenia
 • Nasadenie novej virtuálnej telefónnej ústredne Asterisk
 • Nasadenie a správa intranetového portálu MS Sharepoint
 • Pravidelný bezpečnostný audit
 • Zaplátanie známych zraniteľností a bezpečnostných dier
 • Segmentovanie siete na viaceré VLAN z dôvodu vyššej bezpečnosti
 • Nasadenie automatického monitoringu serverov a siete
 • Nasadenie automatického manažmentu IT majetku a licencii
 • Nasadenie pokročilého zálohovania pomocou produktu VEEAM

Príklady našich významných IT riešení u zákazníkov:

IT Outsourcing v súkromnom sektore

1
Počítačov v správe
1
Serverov v správe
1
rokov poskytovania
 • Kompletná správa počítačov a serverov
 • Správa a podpora pre produkty AUTODESK a CATIA
 • Administrácia systému Helios Green
 • Príprava na certifikáciu TISAX / ISO 27 000
 • Nasadenie a správa intranetového portálu MS Sharepoint
 • Nasadenie, správa a údržba Microsoft Exchange Server Microsoft Azure a Dvojfaktorová autentifikácia
 • Pravidelné testovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti
 • Zabezpečenie a správa kamerového a prístupového systému
 • Virtualizácia serverov - VMware
 • Vytvorenie serverového clusteru pre vysokú dostupnosť služieb
 • Nasadenie páskovej knižnice pre vytváranie dlhodobých záloh
 • Segmentovanie siete na viaceré VLAN z dôvodu vyššej bezpečnosti
 • Nasadenie automatického monitoringu serverov a siete
 • Nasadenie automatického manažmentu IT majetku a licencii
 • Nasadenie client-server riešenia pre šifrovanie notebookov
 • Vytvorenie samostatného napájania serverovne a napojenie na záložné zdroje
 • Podpora pre účtovné a mzdové systémy a elektronické podanie (PROLUC, POHODA, KROS, DATEV, HUMAN, ...)
 • Nasadenie serverového OCR riešenia a následný prepoj na aplikácie
 • Nasadenie nového antispamového filtra

IT Outsourcing vo verejnej správe

1
Počítačov v správe
1
Serverov v správe
1
roky spolupráce
 • Kompletná správa serverov
 • Výmena pôvodných serverov a virtualizácia pomocou VMware
 • Vytvorenie VMware clusterov pre vyššiu dostupnosť služieb
 • Vytvorenie Microsoft Exchange clusteru
 • Nasadenie reverzného proxy riešenia
 • Vytvorenie dátového clusteru
 • Nasadenie nového firewall riešenia
 • Nasadenie novej virtuálnej telefónnej ústredne Asterisk
 • Nasadenie a správa intranetového portálu MS Sharepoint
 • Pravidelný bezpečnostný audit
 • Zaplátanie známych zraniteľností a bezpečnostných dier
 • Segmentovanie siete na viaceré VLAN z dôvodu vyššej bezpečnosti
 • Nasadenie automatického monitoringu serverov a siete
 • Nasadenie automatického manažmentu IT majetku a licencii
 • Nasadenie pokročilého zálohovania pomocou produktu VEEAM