Bezpečnostný audit a monitoring serverov a počítačovej siete

Máme dlhodobú skúsenosť s testovaním bezpečnosti a ochrany dát vašej siete. Otestujeme vašu sieť a nájdeme možné riziká. Pravidelný bezpečnostný audit vykonávame pravidelne naším zákazníkom v cene základného mesačného paušálu.

Čo obsahuje bezpečnostný audit?

 • Vykonanie penetračného testu serverov všetkých dostupných operačných systémov
 • Skenovanie portov a aplikácií z pohľadu bezpečnostných chýb
 • Testovanie všetkých známych zraniteľností, vydaných ku dňu testovania
 • Vyhodnocovanie zraniteľnosti a ich dopade na bezpečnosť a zraniteľnosť podľa Common Vulnerability Scoring System – všeobecne uznávaná metóda, odporúčaná CSIRT.SK
 • Prehľadný report zistených zraniteľností
 • Analýza reportu a navrhnutie, príp. realizácia nápravy
 • Výsledky sú plne akceptovateľné auditorskymi spoločnosťami
 • Akceptovaný pri audite na bezpečnostný certifikát ISO 27001

Monitoring serverov a systémových služieb

Naša spoločnosť sa v prvom rade snaží problémom predchádzať. Preto sme u našich zákazníkov nasadili profesionálne riešenia pre monitorovanie serverov a systémových služieb. Máme dlhodobé skúsenosti s automatickým monitoringom serverov a sledovaním požadovaných parametrov, nezávisle od operačného systému servera.
 • Sledovanie stavu servera
 • Analýza vyťaženia servera – operačná pamäť, zostatok voľného miesta diskovej kapacity, vyťaženie zdrojov (CPU)
 • Upozornenie na prekročenie určených limitov
 • Sledovanie stavu rôznych služieb a ich parametrov – ftp, exchange, web server
 • Automatizovaná kontrola dostupnosti jednotlivých lokalít
 • Nastavenie automatických mailových, sms alebo jabber upozornení obsluhy
 • Možnosť nastaviť automatické scripty po vytvorení upozornenia
 • História hodnôt v prehľadných grafoch, reportoch